Μετάβαση στο περιεχόμενο

Βεβαίωση Ασφ.Τροφ.

Ελληνικό μέλι Μελίτης

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP

Βεβαιώνεται ότι η εταιρία Μελίτης, σε συνεργασία με την Τροφίμων Συμβουλευτική, έχει σχεδιάσει, εγκαταστήσει και διατηρεί σε πλήρη εφαρμογή στις εγκαταστάσεις της (με κωδικό κτηνιατρικής καταχώρησης: 09SM01)   σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) για το σύνολο των παραγόμενων προϊόντων της. Το σύστημα καλύπτει τις απαιτήσεις της τρέχουσας Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας  (Κανονισμός 852/2004 και 853/2004, Π.Δ. 79/07) και είναι βασισμένο στο πρότυπο του Codex Alimentarius.


            
Για την Μελίτης                                                                                             Για την Τροφίμων Συμβουλευτική
            
Ηλίας Πολύζος                                                                                                            Πάνος Κατοίκος
     
Υπεύθυνος εργαστηρίου                                                                                                    Κτηνίατρος, Μ.Sc.


Γέρακας Αττικής, 15/9/2010

Copyright © melitis 2011-2019
Powered by
Επιστροφή στο περιεχόμενο